O ubezpieczeniach słów kilka.
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Krzysztof Rosołowski nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Krzysztof Rosołowski

O ubezpieczeniach słów kilka.

2016-06-28

Postaraj się przeczytać do końca!

Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie na życie?

Jest to najtańsza forma zabezpieczenia rodziny. Ubezpieczenie ochronne to przede wszystkim:

1. Dla bliskich Ubezpieczonego:

 • forma finansowego zabezpieczenia lub rekompensata utraconych dochodów,
 • zapewni rodzinie czas na podjęcie odpowiednich kroków mających poprawić sytuację finansową (podjęcie albo zmiana pracy na bardziej dochodową lub znalezienie nowych źródeł utrzymania),
 • da rodzinie pewność spłaty zaciągniętego kredytu na zakup domu czy mieszkania,
 • zabezpieczy przyszłość dzieci - umożliwi spłatę zobowiązań spadkowych i należności wobec urzędu skarbowego bez konieczności sprzedaży majątku.
Zdjęcie nr 1

2. Dla Ubezpieczonego:

Przede wszystkim komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa. Utraty osoby bliskiej nie da się zrekompensować, można natomiast zabezpieczyć rodzinę przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi takiej straty.

Ubezpieczenie terminowe

Zadaniem ubezpieczeń terminowych jest jedynie zapewnienie ochrony finansowej osobie wskazanej w polisie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w okresie trwanie umowy. Na polisie nie gromadzi się żadnego kapitału. W razie rezygnacji i rozwiązania umowy w trakcie jej trwania nie otrzymuje się żadnej wypłaty. Ubezpieczenie to można porównać do ubezpieczenia autocasco samochodu. Jeżeli jest wypadek, to następuje wypłata rekompensująca koszty poniesionej straty. Jeżeli nic się nie zdarza, to płacimy nadal, aby mieć ochronę.

Okres ubezpieczenia

Podawany w latach lub do ukończenia określonego wieku - maksymalnie do 70. roku życia. Okres ubezpieczenia wybierasz w zależności od potrzeb (np. na czas spłaty kredytu). W praktyce waha się od 1 roku do kilkudziesięciu lat.

Składka ubezpieczeniowa

Na wysokość składki wpływają następujące czynniki: wiek, stan zdrowia, sposób życia, zawód, suma i okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia może być stała, malejąca (w ustalony sposób) lub corocznie podwyższana o kilka procent (wskaźnik indeksacji). Indeksacja nie jest obowiązkowa i ma na celu urealnienie sumy ubezpieczenia. Jest to ważne przy długim okresie trwania umowy.

Świadczenie

Świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia wypłacane jest osobie wskazanej w polisie (uposażonemu), w przypadku śmierci ubezpieczonego, w okresie trwania umowy. Jeżeli śmierć nastąpi po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia, świadczenie nie zostanie wypłacone.

Zdjęcie nr 2

Dla kogo?

Ubezpieczenie ochronne może okazać się niezbędne, jeśli Klient: często podróżuje, jest jedynym żywicielem rodziny, ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, ma zobowiązanie finansowe, nie stać go na robienie oszczędności, a brak jego dochodów stanowiłby istotną dziurę w budżecie rodziny.

Ubezpieczenie ochronno-kapitałowe

Ubezpieczenie bezterminowe, różniące się od ubezpieczenia terminowego zasadniczą cechą – w ubezpieczeniu terminowym po zakończeniu okresu ubezpieczenia nie dostaniemy nic. W ubezpieczeniu kapitałowym otrzymamy zgromadzony kapitał. Składki w tym ubezpieczeniu są wyższe niż w ubezpieczeniu terminowym na życie. Część składki jest ceną udzielanej ochrony, część zaś jest inwestowana przez towarzystwo w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym wybieranym przez ubezpieczającego. Ryzyko inwestycji leży po stronie ubezpieczającego, więc w większości są to inwestycje bardzo bezpieczne, przynoszące mniejszy, lecz pewny dochód.

Podobnie jak w pozostałych ubezpieczeniach tego rodzaju, przedmiotem ubezpieczenia jest życie osoby ubezpieczonej (jednocześnie spełniają one funkcję oszczędnościową). Można je zatem nazwać "2 w 1 ".

Dysponując ograniczonymi środkami finansowymi, można gromadzić oszczędności, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony rodzinie przez cały okres trwania ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia

Są to polisy bezterminowe, określony jest więc tylko początek okresu ubezpieczenia. Jeżeli interesuje klienta wariant oszczędnościowo-ochronny, to ubezpieczenie powinno trwać 15-30 lat, żeby ta inwestycja była dla klienta opłacalna.

Składka ubezpieczeniowa

Na wysokość składki wpływają następujące czynniki: wiek, stan zdrowia, sposób życia, zawód, suma ubezpieczenia, a w umowach dodatkowych (inwalidztwo, ciężkie zachorowanie, pobyt w szpitalu itd.) również okres ubezpieczenia. Opłacana jest przez cały okres ubezpieczenia rocznie lub w ratach. Ubezpieczenie tego typu jest inwestycją wieloletnią i nie opłaca się z niej rezygnować, np. po to, by przenieść się do innego towarzystwa. Nawet po 10 latach trwania ubezpieczenia można nie odzyskać wszystkich wpłaconych składek, gdyż tylko część składki jest kapitalizowana.

Zdjęcie nr 3

Na składkę składają się z trzy elementy:

1. Koszt związany z ubezpieczeniem życia - koszt ryzyka, jakie ponosi towarzystwo w przypadku: wypłacenia sumy ubezpieczenia w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia po wystawieniu polisy i opłaceniu pierwszej składki.
2. Koszty administracyjne - związane z zawarciem i administrowaniem umowy ubezpieczenia.
3. Część przeznaczona na inwestycje - lokaty w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym.

Każdy ubezpieczony, wybierając sumę ubezpieczenia, przy ustalonej składce decyduje o charakterze swojego ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest wypłacana tylko na wypadek śmierci. Kapitał zgromadzony na indywidualnym koncie to inaczej wartość wykupu i może znacznie różnić się od sumy ubezpieczenia. Towarzystwo nie gwarantuje wypłaty sumy ubezpieczenia, kiedy będziesz chciał przejść na "prywatną emeryturę". Suma ubezpieczenia nie jest stała. Możesz ją zmieniać (podwyższać lub obniżać przy tej samej składce), możesz też corocznie zwiększać ją o kilka procent (wskaźnik indeksacji). Proponowana przez towarzystwo indeksacja nie jest obowiązkowa i ma na celu urealnienie sumy ubezpieczenia

Świadczenie

W przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie trwania umowy świadczenie wypłacane osobie wskazanej w polisie (uposażonemu) jest równe wyższej z kwot: sumie ubezpieczenia lub wartości polisy. W trakcie trwania umowy ubezpieczony może zażądać wypłaty zgromadzonych na koncie środków lub ich części, pod warunkiem że polisa ma już wartość wykupu. W ubezpieczeniach inwestycyjnych firmy ubezpieczeniowe nie gwarantują wysokości tej wypłaty.

Warto wiedzieć

Ubezpieczenia oszczędnościowe dają nam następujące korzyści:

 • długoterminowa inwestycja gwarantująca dodatek do emerytury lub przeznaczona na inny konkretny cel,
 • odkładane pieniądze inwestowane są przez profesjonalistów w różne instrumenty finansowe, co przy niewielkiej znajomości rynku finansowego daje nam możliwości osiągnięcia optymalnych zysków.

Ubezpieczenia oszczędnościowe dają nam możliwość:

 • zaciągnięcia kredytu pod zastaw polisy /pod jej aktualną wartość,
 • zgromadzenia odpowiednich środków na naukę dla dzieci lub ich start w dorosłe życie, odłożenia pieniędzy na przyszłość - szczególnie dla osób samotnych lub takich, które nie mają potrzeby zabezpieczenia bliskich.
Zdjęcie nr 4

Przy współpracy z prawnikami oferowane są również doradztwo i obsługa dla firm w sprawach sukcesji, m. in.:

 • dziedziczenie ustawowe czy testamentowe,
 • zabezpieczenie działalności firmy na wypadek śmierci właściciela lub wspólnika,
 • zabezpieczenie finansów na przetrwanie w różnych przypadkach losowych,
 • sposoby na wyjęcie pieniędzy z masy spadkowej i przekazanie konkretnej osobie,
 • obniżenie podatków i obrona przed komornikiem,
 • ubezpieczenia „krzyżowe” na wykup udziałów od spadkobierców wspólnika,
 • przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych.

Jeśli dotarłeś do końca artykułu, zastanów się na spokojnie nad tym, by spotkać się z odpowiednim doradcą, który wykona dla Ciebie analizę potrzeb niezbędnych do zabezpieczenia, określi kwoty i terminy, dobierze odpowiednie rozwiązanie i określi jego koszt. Jeżeli wtedy mu powiesz: „nie jestem zainteresowany” - OK! Ale dopiero wtedy, będzie on miał pewność, że wiesz, o czym mówisz.


Opracował:
Krzysztof Rosołowski,
doradca ubezpieczeniowo-finansowy Axa Polska SA

Ubezpieczenia na życie - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 21 708 Specjalistów od Ubezpieczeń na Życie najlepszych w 2020 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o ubezpieczeniach na życie